kretsstyrelsen

Arne Gustavsson ( ordf) Höör
Hanna Ershytt (vice ordf.) Höör
Hanna Ershytt (organisatör)
Lars Olof Andersson (kassör) Norra Rörum
Lars Nihlén (sekr.) Höör

Ledamöter
Harriet Paulsson Stanstorp
Martin Olsson Tofta
Lisbeth Sigleif  Höör

Våra representanter i nämder och styrelser
Kommunfullmäktige ordinarie
Lars Olof Andersson, Ola Kollén
Ersättare
Arne Gustavsson, Lars Nihlén
Kommunstyrelsen
Lars Olof Andersson (ordinarie+ ers. ksau)
Arne Gustavsson (ers.+ ers. ksau)
Socialnämnden
Harriet Paulsson (1:e vice ordf+ ordinarie i au)
Sociala handikapprådet
Harriet Paulsson (ordf)
Kommunala pensionärsrådet
Harriet Paulsson (ers.)
Miljö och byggnämnden
Lars Nihlén (ers.)
Barn och utbildningnämnden
Ola Kollén (ers.)
Kultur och fritids nämnden
Axel Paulsson (1:e vice ordf)
Tekniska nämnden
Åke Johansson (ers.)
Valnämnden
Lars Böök (1:e vice ordf)
Axel Paulsson (ers.)
Alexander och Helene Ericssons stiftelse
Lisbeth Sigleif (ordinarie)
Johan Petterssons stiftelse
Beatrice Rembry (ordinarie)
Kommunförbundet
Lars Olof Andersson (ers.)
Nämndeman i Lunds tingsrätt
Brita Olsson (ordinarie)
Huvudman sparbanken Öresund  
Martin Olsson (ordinarie)
Gode män i jord och skogsbruksfrågor
Per Arne Olsson (ordinarie)
Höörs fastighetsbolag
Lennart Sigleif (ordinarie)
Revisionen
Yngve Nilsson (vice ordf)