Hela Kumla ska leva

Pressmeddelande från årsmöte

10 mars 2010

Följande pressmeddelande skickades ut den 28 februari med anledning av  kommunkretsens årsmöte:

Pressmeddelande

Årsmöte i Centerpartiets kommunkrets i Kumla

- När den nuvarande regering tog över för snart fyra år sen kännetecknades samhället av att många drabbats av ett accelererande utanförskap genom arbetslöshet och långtidssjukskrivning. Från regeringsskiftet fram tills att den globala ekonomiska krisen brakade loss skapades 200 000 fler jobb. Idag är trots krisen 40 000 fler sysselsatta än hösten 2006, då högkonjunktur rådde. Detta är fakta som riksdagsledamoten Sofia Larsen (C) redovisade när hon ikväll talade vid årsmötet i Centerpartiets kommunkrets i Kumla.

Mötet, som var välbesökt, hölls i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Folkbildningens hus, Kumla.

Larsen framhöll vidare att regeringen gjort stora satsningar på rehabilitering. Detta för att möta hotet om utanförskap med åtgärder som stöder individen på vägen tillbaka till arbetsmarknaden.

Angående den arbetslöshet som uppstått med anledning av den ekonomisk krisen pekade Larsen på de satsningar som regeringen gjort innebärande ökning av antalet platser i högkolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildning mm.

- Bland de problem som framöver kräver fler åtgärder från det offentligas sida är ungdomsarbetslösheten, fortsatte Sofia Larsen, För Centerpartiets del handlar det om att matcha utbildningsutbudet mot behovet på arbetsmarknaden, reformera LAS (Lagen om anställningsskydd),  införa avstampsjobb. Vidare vill Centerpartiet att Arbetsförmedlingen roll begränsas till myndighetsfunktionen och att förmedlingen av arbete läggs ut på privata utförare.

- Centerpartiet är Alliansens gröna röst, hävdade Larsen. Som ett av fundamenten i gällande energiuppgörelse vilar en tung satsning på vindkraft och annan förnyelsebar energi.

Årsmötet hade att ta ställning till listkommittens förslag till kommunlista i 2010 års val. Kommittens förslag antogs enhälligt. Listan ser ut som följer:

1. Jan Engman

2. Anette Friman

3. Per-Arne Mårstad

4. Torbjörn Ahlin

5. Anna Adolfsson

6. Joel Falk

7. Anna Markström

8. Bengt Friman

9. Marguerite Landin

10. Syla Racaj

11. Elisabeth Jonsson

12. Thorbjörn Johnson

13. Helena Larserö

14. Karina Gilbertsson

15. Lars Arnelius

16. Anna-Lena Johansson

17. Ingemar Johansson

18. Zitha Ahlin

19. Anders Lannhard

20. Anna Martinson

21. Ingver Olofsson

22. Marie Olsson

23. Gudrun Persson

24. Erik Johansson

25. Karin Åkesson

26. Monica Gustavsson

Årsmötet utsåg vidare styrelse för kommunkretsen. Denna utgörs av Jan Engman, ordförande, Per-Arne Mårstad vice ordförande, Anette Friman, Joel Falk, Marguerite Landin, Torbjörn Ahlin och Anna Markström, den senare nyvald.

Torbjörn Ahlin

Av årsmötet utsedd referent

Tel 070 – 663 38 51