I framåtanda med valfrihet och trygghet

VLT 9/5 FP, C och KD: Beställar/utförarmodellen fungerar bäst

11 maj 2012

Den 9 maj skrev Lars Kallsäby (C) tillsammans med Ragnhild Källberg (FP) och Maria Lindelöf (KD) att beställar/utförarmodellen är den modell som fungerar bäst för Västerås så kallade mjuka verksamheter, dvs. skola och omsorg.

… I utredningen konstateras att beställar/utförarmodellen är den modell som bäst uppfyller de krav på rättvisa, oväld, effektivitet, robusthet och individcentrering som man kan kräva av en politisk organisationsmodell.

Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna håller med om den slutsatsen och anser därför att även skolans verksamheter i fortsättningen ska styras i en beställar/utförarorganisation – om än tydligare än tidigare. För att få rätt beslut på rätt nivå har vi tre partier enats om att skolan ska ha en egen utförarorganisation som är koncentrerad på sitt uppdrag. Den direkta konsekvensen av detta är att nuvarande Proaros, enligt vår mening, ska delas i en social del och i en skoldel…

Läs hela artikeln här!