Vi är med och förändrar världen

Välkommen till Centerpartiets internationella stiftelse!

Centerpartiets internationella stiftelse (CIS) är en av Sveriges sju partianknutna organisationer (PAO) som på uppdrag av regeringen och med finansiering av Sida arbetar för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter i Syd och i Öst. 

CIS är instiftad av Centerpartiet och delar dess grundläggande värderingar och ideologi. Verksamheten inkluderar kapacitetsbyggande av politiska partier och civilrättsorganisationer samt stöd till flerpartisystem. CIS har ett särskilt fokus på att främja kvinnors och ungdomars rättigheter och politiska deltagande.

CIS är medlem i European Liberal Forum (ELF) och i European Network of Political Foundations (ENOP).

Läs mer om vår verksamhet under flikarna "Om CIS" och "Våra program".

Följ gärna vårt arbete via CIS Facebooksida: www.facebook.se/centerpartietsinternationellastiftelse

Stöd gärna CIS arbete genom att swisha en gåva till 12 30 89 88 66.

CIS programförklaring: ”Centerpartiets internationella stiftelses uppdrag är att stärka demokrati och mänskliga rättigheter, med fokus på jämställdhet och miljöfrågor, i samarbete med politiska partier och organisationer som verkar för att stärka liberala värderingar och lokal demokrati även utanför stora befolkningscentrum”.

Senaste nytt på sidan
 • Inblick i vår verksamhet

  13 april 2015

 • Aktuellt i Burkina Faso

  5 november 2014

 • Nyheter

  16 juni 2014

 • Nyheter

  4 juni 2014

 • PYPA West Africa - Första gruppen åter till verklighten

  4 mars 2013

Senaste nytt från Centerpartiet
 • Federley: Greenpeace bedriver plakatpolitik

  09 dec 2016

 • Så kan liberala krafter segra i europa

  09 dec 2016

 • Kristina Yngwe: "Insamling av kläder ska inte vara olagligt”

  09 dec 2016