Bevara socken- och församlingsnamnen som folkbokföringsgrund

29 oktober 2012 | Per Lodenius

Kulturgeograf Ulf Sporrong och riksdagsledamoten Gunnar Andrén(FP) har i några debattartiklar diskuterat Finansdepartementets förslag att ta bort församlingar/socknar som grund för folkbokföringen. Jag vill i samband med det lyfta fram min och Centerpartiets syn i denna fråga. 

Centerpartiet ser vikten av att ha kvar församlingar/socknar som grund för folkbokföringen. En indelning som har funnits så länge Sverige har varit en nation. I en allt mer global tillvaro behöver vi alla en lokal förankring. Sockenindelningen fungerar både för den enskilda människans identitet som för praktisk daglig verksamhet hos myndigheter och förvaltningar. Dessutom är det en viktig parameter för forskning inom till exempel medicin, ekonomi, samhällsvetenskap och historia. 

Folkbokföringens indelning med samlande namn för bygder eller stadsdelar har också storbetydelse för praktisk, daglig verksamhet och indelning i offentliga verksamheter av skildaslag. Bolagsverket, Domstolsverket, Lantmäteriet, Posten, SCB, Skolverket och Sverigeskommuner och landsting hör till dem som har engagerat sig för bevarad socken/församlingsidentitet. 

Centerpartiet vill bevara socken- och församlingsnamnen som folkbokföringsgrund. Vivill också säkra detta i lagstiftning. För oss centerpartister är det självklart att försvara lokal identitet. Det handlar om ett hållbart och framtidsinriktat samhälle. De gamla namnen på bygder och stadsdelar behövs, för att vi som lever nu liksom för kommande generationer, ska kunna lära känna platsens historia, tolka samtiden och ta initiativ som påverkar framtiden.