Labels

19 december 2012 | Kristina Östman

Får man inte kommentera nyheter eller andras inlägg utan att för den skulle sorteras in i ett särskilt fack? Och hur kan andra bestämma vem jag är och vad jag tycker utifrån sådana kommentarer?

I samband med att FÖRSLAGET på nytt idéprogram för Centerpartiet har presenterats, har diskussionen tagit fart både i media och via Facebook. Självklart förekommer kontroversiella uttalanden om både det ena och det andra. Men bara för att man stöder vissa förslag, anser jag inte att man därmed kan betecknas som det ena eller det andra  i  det här fallet nyliberal eller socialliberal. Jag stöder t ex inte förslaget om platt skatt eller månggifte. Jag tycker att avsnittet om vård och omsorg är lite skralt. Däremot finner jag idén om fri invandring intressant.

Att däremot gå ut i media och säga att Centerpartiet är si eller så, eller att vi vill ha olika saker ur programmet INNAN processen är avslutad är befängt. Nu vidtar nya steg i processen där varje ord ska stötas och blötas och medlemskåren ska få säga sitt. Tills dess att extrastämman i Uplands-Väsby har fattat beslut och godkänt ett idéprogram, hoppas jag att vi kan låta bli personpåhopp utifrån våra olika funderingar kring de förslag som presenterats.