Centerpartiet i Stockholm och Solna bygger hållbara städer

15 mars 2012 | Lena Ek

Att bygga hållbara städer där människor kan erbjudas en attraktiv stadsmiljö med god livskvalitet samtidigt som det ekologiska fotavtrycket blir så litet som möjligt är en utmaning men också möjlighet. Idag vill jag därför uppmärksamma mina partikollegor som i Stockholm och Solna gör stordåd för att driva en praktisk miljöpolitik som kommer att ge konkreta och bra resultat både för miljön och för de som bor i och runt Stockholm.

I en stad produceras stora mängder avfall som rätt använt är en resurs istället för ett problem. Miljöborgarrådet Per Ankersjö (C) i Stockholm är intervjuad i tidningen Energigas och berättar där om hans och numera Stockholm stads arbete med att snabbt höja insamlingsgraden av matavfall från låga 8% till 35%. Detta för att producera biogas som kan driva bilar och bussar – avfallet blir en resurs.

Biltrafiken i en växande stad är alltid ett problem och Per säger i samma intervju att ”Folk måste skaffa sig andra sätt att ta sig fram än med egen bil. Ska man bygga en hållbar stad måste biltrafiken minskas. Så resonerar man i alla städer i Europa.” samt att lösningen är bättre och mer attraktiv kollektivtrafik. Jag kan bara hålla med och blev därför ännu gladare när Alliansen i Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun presenterade en överenskommelse att inleda en förstudie av en förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården via Södermalm och Hammarby sjöstad till Nacka. Precis den sträckning som Centerpartiet i Stockholm gick till val på 2010. Anna C Nilsson, kommunalråd i Solna, skriver om detta på SvD Brännpunkt och Gustav Andersson, miljö- och skärgårdslandstingsråd  i Stockhoms läns landsting, bloggar. Det gör även Helen Thörnqvist.

Mina kollegor vet hur man ska bygga hållbara städer och de levererar!