Oppositionsråd för Centerpartiet i Örebro län

Centerpartiet en frihetsrörelse

31 december 2012 | Torbjörn Ahlin

I dagens NA svarar jag påett av alla osakliga angrepp som har gjorts på Centerpartiets idéprogramförslag:

Centerpartiet för en hållbar framtid

Centerpartiets arbete med att ta fram ett nytt idéprogram har väckt ett betydande intresse. Sällan eller aldrig har ett programförslag varit föremål för så omfattande synpunkter. Synd bara att många av dem som gett sig in i debatten har läst förslaget som den lede läser Bibeln – om de över huvud taget läst förslaget! I varje fall har de missat fundamenten i förslaget.

En kritik går ut på att förslaget innebär att Centerpartiet klipper av sina rötter. Inget kan vara mera fel. En av grundbultarna i programmet är decentralisering och ifrågasättande av centralstyrning. Ståndpunkter som har sitt tydliga släktskap med Carl Berglunds upprop från 1910 inför vårt partis bildande. Sedan är det en självklarhet att vi lever i ett annat samhälle 102 år senare, varför vi behöver diskutera samhällsstrukturen i termer av globalisering, federalisering, decentralisering av makt till regioner etc.

I programförslaget fastslås att Centerpartiet är en frihetsrörelse. Många av skrivningarna i förslaget har sin utgångspunkt i människovärdets okränkbarhet, varje människas rätt till självbestämmande och hänsynstagande till andra människors rätt till frihet. Är det kanske detta som stör belackarna så till den milda grad att de får spunk? Eller beror det på att programgruppen har den gemena fräckheten att kalla Centerpartiet för liberalt? Och att man härleder detta tillbaka till partiets politik på 1910-talet.

Programförslaget ser miljö- och klimatfrågan som en av de stora samhällsutmaningarna. En slutsats man drar är att offensivt klimatarbete måste kombineras med fortsatt ekonomisk tillväxt – hållbar tillväxt. Vem ska annars ha råd att göra de nödvändiga klimatinvesteringarna? – Detta är en av de frågor i idéprogrammet som är värt att ventilera i den offentliga debatten. Men det hör man ingenting om från kritikerna.

Hur som helst – det som nu diskuteras är ett arbetsmaterial som för närvarande är öppet för synpunkter till partistyrelsen, som sedan ska lägga fram ett förslag till Centerpartiets Framtidsstämma i mars. Självfallet kommer olika skrivningar ändras, slipas och förbättras. Arbetssättet har varit - och är - öppet och transparent. Jag är övertygad att Centerpartiet nya idéprogram kommer att presentera en vision om ett hållbart och frihetligt samhälle och att programmet kommer att fungera som en bra ledstjärna för vårt framtidsarbete.